O ARCHICOM

DLACZEGO WARTO?

Pozycja lidera z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Od ponad 37 lat realizujemy marzenia o idealnym mieszkaniu. Nasze korzenie wywodzą się z wrocławskiego studia projektowego, w którym od początku żywa była idea dbałości o ludzki wymiar architektury, jej współistnienie
z naturą i kontekstem miejsca.

Rozumiemy swoją rolę jako urbanisty, inżyniera i wizjonera. Myślimy
szeroko, biorąc pełną odpowiedzialność za tworzenie fragmentów miast dla kolejnych pokoleń. We Wrocławiu zrealizowaliśmy do tej pory ponad 220 obiektów, w tym wieloetapowe osiedla m.in. Olimpia Port, a także zrewitalizowane Browary Wrocławskie.
Od 1 sierpnia 2023 roku, w skutek aportu segmentu mieszkaniowego z Echo Investment do Archicom, staliśmy się ogólnopolskim deweloperem obecnym również w Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz Krakowie. Tworzymy przyjazne miejsca, w których można zdrowo żyć, mieszkać, odpoczywać, korzystać z rozrywek. Patrzymy na miasto jak na żywą tkankę, która powinna dopasowywać się do współczesnych odbiorców. Cel jest niezmienny – dostarczać mieszkańcom nowy standard mieszkania i dążyć do osiągnięcia statusu dewelopera pierwszego wyboru.

Archicom jest spółką giełdową, a nasze finanse są jawne

Akcje Archicom S.A. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a naszym akcjonariuszem większościowym jest Echo Investment S.A. Pełną transparentność firmy zapewnia cykliczne publikowanie raportów finansowych na stronie internetowej www.archicom.pl. Spółka stawia sobie za cel ugruntowanie pozycji lidera w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, a krokiem w tym kierunku jest sfinalizowana transakcja wniesienia przez spółkę Echo Investment biznesu mieszkaniowego do spółki Archicom.

Gwarantujemy naszym Klientom:

bezpieczeństwo, doświadczenie, najwyższą jakość
stałą cenę zakupionego mieszkania potwierdzoną notarialnie (rosnące ceny materiałów i robocizny bierzemy na siebie)
przekazanie zakupionego lokalu w ustalonym terminie i standardzie.

Jako jedyny deweloper w Polsce posiadamy doświadczenie i kompetencje w projektowaniu i realizacji projektów destination place.

To miejsca przyjazne do życia, pracy i wspólnego spędzania czasu.
Flagowymi inwestycjami destination place marki Echo Residential by Archicom są Browary Warszawskie i Fuzja.

GALERIA

Nasze realizacje w Krakowie